MISSIOON
Meie missiooniks on saavutada koos Orissaare vallavalitsusega valla eakate, puudega inimeste, töötute ja toimetulekuraskustes inimeste (perede) elukvaliteedi tõus, sellega seoses ka parem igapäevaeluga toimetulek.

EESMÄRK
Oleme koos vallavalitsusega püstitanud eesmärgid panna toimima päevakeskus, kus inimesed saaksid võtta osa huvitegevusest, kuulata loenguid huvitavatel teemadel, saada nõustamist probleemide korral, aga ka pakkuda mitmesuguseid teenuseid neile, kes vajavad abi oma kodus.