Toetajateks võiks pidada paljusid inimesi, kes on lihtsalt hea sõnaga väljendanud Tugikeskuse tegevuse vajalikkust. 
Eraldi tahaksin tänada
Märt Sõber  
Maria Kaljuste
Helje Laus
Vaido Vaha  
Perearst Elo Lember on Tugikeskust toetanud sellega, et tellib
meile Kodutohtrit, samuti aitab läbi viia eakate tervise- ja suvepäevi.
Tänusõnad ka Tarvo Simastelile( A.T. SIM )selle eest, et andis saelaudu, et tööharjutuses osalejad said teha linnupuure ning kaunid lillekastid koolimaja ja õpilaskodu juurde.
Eakate suvepäevadel 2013 toetasid toredate auhindadega valla ettevõtted ja ettevõtjad Novara OÜ,ViitaNet OÜ, Urmas ja Marin Sinilind, Marju ja Olev Müür. SUUR TÄNU!
2015.a. lisandusid eelpoolnimetatutele meie ilusalongid ja Haikaranpesä Puhkemajad.