Tugikeskuse üheks sihtrühmaks on valla eakad.

Teeme koostööd seltsinguga ORISSAARE EAKAD ning valla sotsiaalosakonnaga, samuti võtame osa Saaremaa Pensionäride

Ühenduse tegevusest.

Valla eakatele on läbi viidud suvepäevad, tervisepäev (koostöös

valla, perearstikeskuse, spordihoonega).

Eakad käivad ka 1x nädalas ujumas Leisi ujulas, selleks on vald osa raha eraldanud.


MTÜ Orissaare Tugikeskus sai projektile EAKALT EAKALE--

seltsidaamide koolitus rahastuse Hasartmängumaksu Nõukogult 2016.aasta novembris. Koolitus alustas 15.02. ja lõpeb 19.04.2017

Koolitusest võtab osa 13 eakat Orissaare vallast ja 2 eakat Laimjala vallast.

Koolitajateks on Saaremaa tunnustatud koolitajad L.Kraus ja S.Kruuser, kelle kanda on suurem osa teemadest. Lisaks aitavad mõnede teemade juures E.Lember, A.Rüütel, A.Kann, E.Kollo, A.Sepp-Teevet.


Alates 1.01.2014 alustas jätkuprojekt AKTIIVSENA JA TERVENA VANANEDA, mida rahastab HMN. Projekt kestab 1.05.2014 ja selle käigus on võimalus käia 2x nädalas ujumas Leisi Keskkooli ujulas, 1x nädalas toimub eakate võimlemine spordihoones ja jaanuaris ning märtsis toimuvad loengud.Sellest hiljem täpsem teave.


27.08. otsustas Hasartmängumaksu Nõukogu rahastada meie projekti AKTIIVSENA JA TERVENA VANANEDA, mis on mõeldud Orissaare valla eakatele ja kestab 1.10.2012-1.05.2013

Projekti käigus käiakse 1x nädalas ujumas Leisis ( kolmapäeviti),

2x kuus toimub tervisliku toidu valmistamise praktiline tegevus Tagavere kogukonnaköögis ( kuu 1. ja 3. neljapäeval), 1x nädalas toimub liikumise-võimlemise  ring ( juhendaja Vika Viss), 1x kuus

toimub üldloeng mitmesugustest haigustest, tervislikust toidust,

toidulisanditest jms.

Kuna grupid on väikesed, siis on vajalik eelnev registreerimine

tel.56508278, 56918010 teisipäeviti 10.00-15.00 või tulla kohale perearstikeskuse 2.korrusele.

Märtsis 2012.a. käisid 19 valla eakat Kuressaare Linnateatris vaa-

tamas etendust HIND. Üritus sai teoks tänu valla, Tugikeskuse, seltsingu ORISSAARE EAKAD rahalisel toel.