Meie sihtrühmaks on ka töötud.

Orissaare Tugikeskuse juhatus otsustas remontida vabatahtlike abiga arvutiõppeklassi.Arvuteid loodame muretseda projektiga.

Seda saaksid kasutada töötud, eakad, puuetega inimesed.

 26.02.2013 alustas uus grupp töötuid tööharjutuse teenusel (Eesti Töötukassa hange), mis kestab juunikuu lõpuni.

Kindlasti oli töötute panus märkimisväärne ja vajalik.

2012 aastal alustas 4 töötut tööharjutust 14. märtsil ja kestab see

juuni keskpaigani. Tööharjutuseks on heakorratööd ja puhastus-

koristustööd valla allasutustes ja territooriumil, õmblustööd Tugikeskuse ruumides.


3.10.2011-16.12.2011 viis Tugikeskus läbi tööharjutuse pikaajalistele töötutele  (Töötukassa hange). 5 töötut tegid puhastus-koristustöid  ja heakorratöid valla allasutustes, territooriumil, samuti värskendati bussijaama hoonet. Lume tulekuks oli aleviku territoorium lehtedest puhas.