Orissaare valllavalitsus, eriti vallavanem Aarne Põlluäär, on positiivselt suhtunud mittetulundusühingu loomisse ning igati seda toetanud.

Vallalt oleme saanud tasuta rendile ruumid perearstikeskuse II korrusel.

Koostöös vallaga kavatseme kirjutada projekti Tugikeskuse ruumide renoveerimiseks 2013.a.

2016.a. jaanuarist andis vallavalitsus Tugikeskusele  tasuta rendile ruumid lasteaias (enne kuulus see muusikakoolile) .Esialgu kuni 2017.jaanuar, aga pikendati 10 aastaks. See annab Tugikeskusele võimaluse taotleda projektipõhist rahastust, et ehitada köögiosa ning panna ventilatsioon tualettruumi.

Alates 2016.a. oktoobrist ostab vald Tugikeskuselt päevakeskuse teenust. Esialgu on päevakeskus avatud 1x nädalas.